Registrace zákazníka
Vážená poradkyně, vážený poradce,
tento elektronický formulář slouží k registraci Vašeho zákazníka do programu Zlatý Plán a umožňuje mu přístup na jeho klientský účet v E-shopu pro nákup zlatých slitků a na jeho váhové konto Zlatý Plán.

Důležité upozornění:
Touto registrací není zákazník v žádném případě vázán k odběru zboží z Eshopu ani ke spoření v programu Zlatý Plán a nevyplývají pro něj žádné povinnosti vůči společnosti EKKA-Gold s.r.o.

Pro registraci zákazníka postupujte následovně:

1. Seznamte zákazníka s obsahem smlouvy Zlatý plán , jeho Všeobecnými obchodními podmínkami a Všeobecnými obchodními podmínkami pro E-shop a vyplňte Záznam z jednání o zprostředkování prodeje drahých kovů .
2. Na základě podepsaného Záznamu z jednání o zprostředkování prodeje drahých kovů vyplňte registrační údaje zákazníka.
3. Odešlete formulář společnosti EKKA-Gold (tlačítko Odeslat).

Probíhá zpracování...
REGISTRAČNÍ ÚDAJE ZÁKAZNÍKA
E-shop E-shop a Spoření ve zlatě
Adresa trvalého bydliště*
Zasílací adresa
(vyplňte pouze v případě, že se liší od adresy trvalého bydliště)
 CZK
0 CZK 0 CZK
Žádám Vás o uzavření „Smlouvy kupní o poskytování sjednaných služeb a o úschově investičního zlata uzavřené podle ustanovení zákona číslo 89/2012 Sb. Občanského zákoníku“.
Prohlašuji, že jsem seznámil zákazníka se Smlouvou Zlatý plán, VOP a Ceníkem. Zákazník s jejich obsahem v aktuálním znění souhlasí a žádá o provedení registrace.*
Zákazník prohlásil, že jedná svým jménem a je způsobilý k právním úkonům.*
Zákazník potvrdil správnost a úplnost údajů. Zákazník si je vědom právních důsledků v případě uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů, zejména nemožnosti dodání (vydání) fyzického zlata při jednání cizím jménem.*
Zákazník souhlasil se zpracováním osobních údajů.*
Verifikační kód*
Verifikační kód obsahuje pouze velká písmena.
* Povinná položka